76
Г16


    Галушко, М.
    Українські часописи Станіслава (1879-1944) : іст.-бібліогр. дослідження / М. Галушко ; наук. ред. М. М. Романюк ; НАН України ; ЛНБ ім. В. Стефаника. - Львів : [б. в.], 2001. - 304 с. - (Періодичні видання міст України). -
ББК 76 + 76.12(4Укр)
Рубрики: Періодичні видання, українські--Івано-Франківськ, 1879-1944

Примірники всього: 2
ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (1), ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ (1)