85.33
   Г-51


    Гірняк, Й.
    Спомини / Й. Гірняк. - Нью-Йорк : Сучасність, 1982. - 486 c. -
ББК 85.33 + 85.334(4Укр)


Дод.точки доступу:
Курбас, Л.
Примірники всього: 2
ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (1), ВІДДІЛ МИСТЕЦТВ (1)