9
   М-80


   
    Мирослав мороз : Бібліогр. покажчик / НАН України. - Л. : Б.в, 1997. - 52 c. - (Бібліотечна серія, ISSN ВИП.2). -
ББК 9 + 83.3(4УКР)6Я1
Рубрики: Мороз М.,про нього


Дод.точки доступу:
НАН України
Примірники всього: 2
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ (1), ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (1)