Головна

Бази даних

Електронна картотека статей - результати пошуку
загальна кількість записів 257792

Вид пошуку

Шановні користувачі!
Каталог містить інформацію про основний фонд станом на жовтень 2017 року.
Постійно поповнюється бібліографічними записами журнальних джерел
лише БД «Електронна картотека статей».
Про нові надходження книжкових видань
можна дізнатися на головній сторінці сайта в розділі «Ресурси»/«Нові надходження».

Надходження за  рік
2019
Січень Лютий Березень
Квітень Травень Червень
Липень Серпень Вересень
Жовтень Листопад Грудень
Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Каталог журналів та газет (4)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201804$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 482
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Shkolnikov, 0.
    The impact of political crisis on the performance of industrial enterprises in Ukraine [Text] / 0. Shkolnikov // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - P. 4-12 : рис., табл. - Бібліогр.: 12 назв
Рубрики: Економіка підприємств в Україні--Промислові підприємства--Політична криза
Анотація: У статті узагальнено підходи до визначення впливу політичних криз на економіку. Проведено дослідження основних показників зовнішньої торгівлі України та індикаторів функціонування промислового сектору в передкризовий та посткризовий періоди. Здійснено оцінювання особливостей впливу політичної кризи на результати діяльності промислових підприємств.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
2.


    Куліков, Ю.
    Антикризова парадигма моделі соціально-економічного розвитку України: методологія та механізм реалізації [Текст] / Ю. Куліков, М. Кривцова // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - С. 13-23 : табл. - Бібліогр.: 19 назв
Рубрики: Економіка України--Соціально-економічний розвиток--Модель соціально-економічного розвитку
Анотація: У статті проаналізовано стан соціально-економічного розвитку України. Обґрунтовано необхідність внесення в існуючу модель соціально-економічного розвитку антикризових парадигмальних змін. Запропоновано шляхи реалізації антикризової парадигми через механізм соціальної політики.


Дод.точки доступу:
Кривцова, М.
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
3.


    Тлеубердинов, А. Т.
    Ассоциативный образ Казахстана глазами экспертов [Текст] / А. Т. Тлеубердинов, Ж. М. Шаекина // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - С. 24-32 : табл. - Бібліогр.: 34 назви
Рубрики: Економіка туризму Республіки Казахстан--Маркетинг -- Бренд-менеджмент--Туристичний імідж країни--Асоціативні образи території
Анотація: У статті проаналізовано асоціативний образ Казахстану як туристичної дестинації на основі проведеного опитування думок зарубіжних експертів. За результатами позитивних і негативних оцінок надано рекомендації щодо стратегії брендингу країни як туристичної дестинації.


Дод.точки доступу:
Шаекина, Ж. М.
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
4.


    Samosir, O.
    Competitiveness of regions: economic growth in developing regions [Text] / O. Samosir // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - P. 33-41 : форм., табл.
Рубрики: Світова економіка--Регіональна економіка--Конкурентоспроможність регіонів--Регіональне економічне зростання
Анотація: У статті проаналізовано вплив регіонального технологічного розвитку та конкурентоспроможності на регіональне економічне зростання. Використано дані цілої низки світових організацій та рейтингів по 135 країнах, що розвиваються, за період з 2003 по 2012 роки. Країни було згруповано в 6 регіонів – Тихоокеансько-Азіатський регіон, Європа та Центральна Азія, Латинська Америка та Карибський регіон, Близький Схід та Північна Африка, Південна Азія Центральна і Південна Африка.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
5.


    Rajagukguk, W.
    Population growth as an endogenous factor in Indonesia's economic growth [Text] / W. Rajagukguk // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - P. 42-48 : формули. - Бібліогр.: 50 назв
Рубрики: Економіка країн Азійсько-Тихоокеанського регіону--Економіка Інденезії--Економічне зростання--Ендогенні фактори
   Демографія--Населення--Зростання чисельності населення

   Індонезія
Анотація: У статті досліджено, яким чином чисельність населення країни впливає на її економічне зростання. Побудовано модель для оцінювання взаємозв'язку міжд темпом зростання населення та динамікою економічного розвитку, яка враховує теорію ендогенного зростання та принцип максимуму Понтрягіна. Доведено, що зростання чисельності населення та економічне зростання країни пов'язує між собою такий параметр, як витрати на виховання дитини.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
6.


    Rofaida, R.
    Talent management: a vital strategy to improve organizational performance through human resources [Text] / R. Rofaida, Т. Yuniarsih, D. Sastrapraja // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - P. 49-56 : рис. - Бібліогр.: 26 назв
Рубрики: Економіка підприємства (організації) -- Державні підприємства--Персонал -- Кадри організації--Організаційні показники роботи--Управління талантами--Індонезія
Анотація: У статті теоретично представлено концепцію управління талантами. Для опису практики такого виду управління використано дані стратегічно важливих підприємств Індонезії – PT PINDAD (державне підприємство оборонного сектору) та “Телекомунікації Індонезії” (також державне підприємство). Дані для аналізу зібрано за допомогою методу аналізу літератури. Далі було використано метод описового аналізу.


Дод.точки доступу:
Yuniarsih, Т.; Sastrapraja, D.
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
7.


    Hedayatzadeh, S.
    Mental modelling of social commerce in Iran [Text] / S. Hedayatzadeh // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - P. 57-69 : табл., формули, рис. - Бібліогр.
Рубрики: Економіка торгівлі--Електронна торгівля -- Електронна комерція--Соціальна комерція--Ментальне моделювання--Іран
Анотація: Йдеться про використання соціальних мереж в електронній торгівлі. У статті досліджено фактори, що впливають на впровадження прийомів соціальної комерції. Дослідження проведено в межах парадигми прагматизму, на мікрорівні. Проаналізовано відповіді 300 експертів, що взяли участь у глибинних напівструктурованих інтерв’ю. Дані, отримані з цих інтерв'ю, проаналізовано за допомогою контент-аналізу, в результаті якого виявлено 47 компонентів у 6 категоріях. Результати моделювання за допомогою структурних рівнянь показали, що всі виявлені фактори мають значення для впровадження соціальної комерції в Ірані. При цьому, в ментальній моделі найбільший вплив має технічна інфраструктура соціальної комерції, а найменший – стиль управління та бізнесу.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
8.


    Mihalikova, E.
    Analysis of funding of regional education system in Slovak Republic [Text] / E. Mihalikova, M. Tausova, G. Bogdanovska // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - P. 70-78 : рис., табл. - Бібліогр.: 19 назв
Рубрики: Економіка та організація освіти в країнах Європи--Фінансування освіти--Регіональні освітні системи--Словаччина
Анотація: У статті доведено, що розвиток та рівень освіти значною мірою залежать від методів її фінансування. Описано систему фінансування регіональної освіти, що наразі використовується в Словаччині. Дослідження, зокрема, присвячене фінансуванню шкіл та шкільної інфраструктури, які є підзвітними муніципалітетам. Проаналізовано всі наявні для таких установ джерела фінансування в залежності від типу шкіл, а також виведено кореляцію між наданими субсидіями та кількістю учнів у конкретній школі.


Дод.точки доступу:
Tausova, M.; Bogdanovska, G.
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
9.


    Полторак, А.
    Трансформація системи оподаткування майна в умовах фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / А. Полторак, М. Головко // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - С. 79-91 : форм., рис., табл. - Бібліогр.: 14 назв
Рубрики: Податкова система України--Фіскальна децентралізація--Місцеві податки--Податок на майно
Анотація: У статті розроблено механізм трансформації системи майнового оподаткування в Україні. Проаналізовано особливості майнового оподаткування в умовах України та обґрунтовано, що податок на майно є перспективним способом трансформації податкової системи в умовах проведення фіскальної децентралізації. Узагальнено недоліки сучасної системи оподаткування майна в Україні. Сформовано систему принципів, яким має відповідати трансформація системи оподаткування майна в Україні. Проаналізовано вплив податкових надходжень від майнового оподаткування на бюджетні показники України за 2010-2016 роки. Обґрунтовано цілі, очікувані результати та шляхи реформування системи майнового оподаткування в Україні в умовах фіскальної децентралізації.


Дод.точки доступу:
Головко, М.
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
10.


    Шапоренко, Олена.
    Фіскальні правила в Україні та шляхи удосконалення механізму їх застосування [Текст] / Олена Шапоренко // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 9. - С. 92-101 : рис., табл. - Бібліогр.: 18 назв
Рубрики: Фінансова система України--Бюджет -- Податково-бюджетна політика--Фіскальні правила
Анотація: У статті проведено ґрунтовний аналіз основних видів фіскальних правил, що застосовуються у світовій практиці. Зроблено детальну вибірку фіскальних правил, які діють нині в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення механізму імплементації фіскальних правил в Україні задля підвищення ефективності бюджетної політики держави.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Тернопільська ОУНБ, 2008-2018.
WEB ІРБІС