Головна

Бази даних

Електронна картотека статей - результати пошуку
загальна кількість записів 257792

Вид пошуку

Шановні користувачі!
Каталог містить інформацію про основний фонд станом на жовтень 2017 року.
Постійно поповнюється бібліографічними записами журнальних джерел
лише БД «Електронна картотека статей».
Про нові надходження книжкових видань
можна дізнатися на головній сторінці сайта в розділі «Ресурси»/«Нові надходження».

Надходження за  рік
2019
Січень Лютий Березень
Квітень Травень Червень
Липень Серпень Вересень
Жовтень Листопад Грудень
Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Каталог журналів та газет (3)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201807$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 359
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Соколова, Світлана.
    Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема* [Текст] / С. Соколова // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 3-16 : табл.; граф. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Українська мова--Аналіз сучасної мовної ситуації в Україні
Анотація: У статті розглянуто основні параметри дослідження мовної ситуації у багатонаціональній країні, зокрема кількісні, якісні та оцінні та запропоновано схему комплексного опису мовної ситуації в сучасній Україні з урахуванням даних соціології та лінгвістики.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
2.


    Карпіловська, Євгенія.
    Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази іSybislaw* [Текст] / Є. Карпіловська // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 17-29. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Мовознавство--Славістичне мовознавство--Інформаційно-пошукові лінгвістичні системи
Анотація: У статті висвітлено роль національних модулів у розбудові Бази світового славістичного мовознавства іSybislaw, що має функції інформаційно-пошукової та дослідницької комп'ютерної лінгвістичної системи.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
3.


    Городенська, Катерина.
    Граматична лексикографія: стан і перспективи* [Текст] / К. Городенська // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 30-37. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Українська мова--Лексикографія
Анотація: Авторка статті зробила огляд укладених словників і граматичних довідників. Оцінено стан граматичної лексикографії як пошуковий, відкритий до цікавих ідей, до випрацювання оригінальних концепцій, створення засад нових граматичних словників.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
4.


    Білоусенко, Петро.
    Історичний словотвір іменника на шляху від ілюстративного до пояснювального мовознавства* [Текст] / П. Білоусенко // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 38-50. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Українська мова--Граматика--Морфологія--Словотворення іменника
Анотація: Стаття присвячена історії вивчення словотвірної системи українського іменника, окремих фрагментів на різних синхронних зрізах та нинішньому періоду вивчення і виявлення нових елементів словотвірних систем і підсистем, принципів їх організації і взаємозв'язку.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
5.


    Єрмоленко, Світлана.
    Лінгвостилістика в контексті національної культури* [Текст] / С.Єрмоленко, С. Бибик, А. Ганжа // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 51-56 : табл.
Рубрики: Українська мова--Лінгвостилістика--Культура мови
Анотація: В інформаційному повідомленні про пленум наукової ради "Українська мова"акцентується увага на ролі лінгвостилістики й культури мови в інтенсифікації та оновленні сучасної гуманітаристики. Особливу увагу звернено на міждисциплінарний харакктер лінгвостилістичних знань, на ті соціальні виклики, які стоять перед сучасною академічною наукою в її пошуках ефективного впливу на гуманітарну культуру українського суспільства.


Дод.точки доступу:
Бибик, Світлана; Ганжа, Ангеліна
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
6.


    Туровська, Людмила.
    Українське термінознавство XXI ст.: основні напрямки досліджень* [Текст] / Л. Туровська // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Українська мова--Лексикологія--Термінологія
Анотація: У статті подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку XXI cт.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
7.


    Кондратенко, Наталя.
    Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи [Текст] / Н. Кондратенко // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 64-73. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Мовознавство--Українська мова--Соціолінгвістика--Комунікаимвно-дискурсивні дослідження
Анотація: Статтю присвячено дослідженню комунікавно-дискурсивного-наукового підходу до аналізу мовних явищ в українському мовознавстві.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
8.


    Богдан, Світлана.
    "Справа ірландської мови" Франсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку XX cтоліття [Текст] / С. Богдан // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 74-88. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Мовознавство--Українська мова--Історія соціолінгвістики
Анотація: У статті розглянуто погляди мовознавців про час зародження української соціолінгвістики, висловлено міркування про ймовірні передумови її формування й джерельну основу, однією з яких можна вважати переклад праці Френсіса Фегі "Справа ірландської мови" Лесею Українкою.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
9.


    Глуховцева, Катерина.
    Аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення [Текст] / К. Глуховцева // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 89-99. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Мовознавство--Українська мова--Діалектологія
Анотація: У статті визначено основні аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
10.


    Малевич, Леся.
    Термінологічна варіантність на сучасному етапі: теоретичні і прикладні виміри* [Текст] / Л. Малевич // Українська мова. - 2018. - № 1. - С. 100-111 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Українська мова--Лексикологія--Термінологія
Анотація: Статтю присвячено проблемі варіантності в галузі наукової термінології.

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Тернопільська ОУНБ, 2008-2018.
WEB ІРБІС