Головна

Бази даних

Каталог журналів та газет- результати пошуку
загальна кількість записів 49116

Вид пошуку

Шановні користувачі!
Каталог містить інформацію про основний фонд станом на жовтень 2017 року.
Постійно поповнюється бібліографічними записами журнальних джерел
лише БД «Електронна картотека статей».
Про нові надходження книжкових видань
можна дізнатися на головній сторінці сайта в розділі «Ресурси»/«Нові надходження».

Надходження за  рік
2019
Січень Лютий Березень
Квітень Травень Червень
Липень Серпень Вересень
Жовтень Листопад Грудень
Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Електронна картотека статей (5622)Електронний краєзнавчий каталог (18)Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області (4)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=2018$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 59
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-59 
1.
Шифр: В072055/2017/9
   Журнал

Вісник Книжкової палати . - 2008 . - Виходить щомісячно
2017р. № 9

Із змісту:
  • Фіялка, Світлана. Урахування психологічних особливостей дошкільнят під час підготовки мультимедійних інтерактивних дитячих видань / С. Фіялка, В. Наумчук. - С.6-9. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Зоріна, Наталія. Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору / Н. Зоріна, С. Коваленко. - С.10-16. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Соколов, Віктор. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень / В. Соколов. - С.17-20. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Чічіпан, Юлія. Особливості та перспективи інформатизації обласних архівів в інтернет-комунікаційному просторі : (на прикладі архівів Полтавської області) / Ю. Чічіпан. - С.25-28. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Гастинщиков, Валерій. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ : (аналітичний огляд) / В. Гастинщиков, М. Онищук. - С.28-31 : іл.
  • Кропочева, Наталія. Проблема національно-культурної ідентичності в літературі для дітей історичної тематики: інформаційно-змістовий аналіз / Н. Кропочева. - С.31-35. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Ісаєнко, Тетяна. Риторика в системі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності / Т. Ісаєнко, В. Мартинюк. - С.35-38 : табл.
  • Якубова, Тетяна. Польська періодика - джерело вивчення історії України (XV - XIX ст.) / Т. Якубова, А. Лямець. - С.39-43. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Солонська, Наталя. Перше оповідання українською мовою в Канаді: до 120-річчя створення / Н. Солонська. - С.44-46. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Лясота, Галина. Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації в Європі / Г. Лясота. - С.47-50. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
2.
Шифр: В072055/2017/10
   Журнал

Вісник Книжкової палати . - 2008 . - Виходить щомісячно
2017р. № 10

Із змісту:
  • Клюшніченко, Олена. Розвиток науки в Україна : (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2016 р.) / О. Клюшніченко. - С.3-14. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Зозуля, Світлана. Особливості змістового наповнення курсу "Бібліографознавство" для студентів-бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи / С. Зозуля. - С.16-18
  • Іванова, Майя. "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек / М. Іванова. - С.18-23. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Горбенко, Ніна. Шляхи активізації видавничої діяльності бібліотек / Н. Горбенко. - С.23-26. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Ніколаєнко, Наталія. Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів / Н. Ніколаєнко. - С.27-31. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Корнійчук, Костянтин. Електронний документообіг як інформаційна основа модернізації діяльності транспортного підприємства / К. Корнійчук. - С.31-36. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Берест, Ігор. Розвиток та діяльність загальноміського професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова в 1856-1867 роках / І. Берест. - С.36-40. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Черняк, Ірина. Внесок О. Сокальського у розвиток бібліотечного фондознавства / І. Черняк. - С.40-45. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Прокопенко, Лілія. Національна бібліографія Швеції як джерело вивчення документного потоку шведських видань / Л. Прокопенко. - С.46-52. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
3.
Шифр: В072055/2017/11
   Журнал

Вісник Книжкової палати . - 2008 . - Виходить щомісячно
2017р. № 11

Із змісту:
  • Костенко, Леонід. Закономірності соціальних комунікацій / Л. Костенко. - С.12-15. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Воскобойнікова-Гузєєва, Олена. Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади / О. Воскобойнікова-Гузєєва. - С.15-19. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Ярошенко, Роман. Поняття "клієнт" у формуванні стратегії розвитку сучасного видавничого бізнесу / Р. Ярошенко. - С.19-23. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Ейсмонт, Юлія. Робота редактора з науковим текстом: особливості редакторського читання : (за матеріалами УРЖ "Джерело") / Ю. Ейсмонт. - С.26-28. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сенченко, Микола. Сучасний простір бібліотек / М. Сенченко. - С.28 : іл.
  • Матвієнко, Оксана. Проблеми професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / О. Матвієнко, М. Цивін. - С.29-33. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Добко, Тетяна. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової / Т. Добко. - С.33-37. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Стасенко, Володимир. 100-річчя кафедри графічного дизайну та мистецтва книги Української академії друкарства / В. Стасенко. - С.37-40 : іл.
  • Прокопенко, Лілія. Візуалізація даних національної бібліографії Швеції як метод вивчення документного потоку шведських видань / Л. Прокопенко. - С.41-47. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
4.
Шифр: В072055/2017/12
   Журнал

Вісник Книжкової палати . - 2008 . - Виходить щомісячно
2017р. № 12

Із змісту:
  • Буряк, Світлана. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2017 році (станом на 1 грудня) / С. Буряк. - С.12-19. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Клюшніченко, Олена. Книги України в дзеркалі державної бібліографії : за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2016 р. / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна. - С.20-26. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Бухтатий, Олександр. Аналітичні розрахунки та прогнозні показники успішної реформи комунальної преси в Україні / О. Бухтатий. - С.27-34. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Погореловська, Ірина. Міжнародна система стандартної нумерації книг (ISBN) та Міжнародна система стандартної нумерації нотних видань (ISMN): перспективи розвитку / І. Погореловська. - С.34-40. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Макарова, Марія. Інформаційна культура: суспільні та особистісні аспекти пізнання / М. Макарова. - С.40-43. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Лесюк, Ольга. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А. -О. Дворецька. - С.43-47. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Коржнева, Вікторія. Науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення" / В. Коржнева. - С.48-49

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
5.
Шифр: У604023/2017/3
   Журнал

Український географічний журнал . - 2008 . - Виходить кожного кварталу
2017р. № 3

Із змісту:
  • Пістун, М. Д. К. Г. Воблий - видатний український економіко-географ, один із перших академіків Української академії наук / М. Д. Пістун. - С.3-9. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Методологія і методика середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів / Л. Ю. Сорокіна [та ін.]. - С.10-20. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Байдіков, І. А. Сучасна ландшафтна структура території Херсонської області як основа для укладання середньомасштабної карти ландшафтних комплексів регіону / І. А. Байдіков. - С.21-28. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Сравнительный анализ состояния сельской местности Украины и Словакии (в контексте евроинтеграции) / Е. Маруняк [и др.]. - С.29-40. - Библиогр. в конце ст. : ил.
  • Дворецька, І. В. Короткострокова мінливість висот стандартних ізобаричних рівнів над територією України та прилеглими територіями / І. В. Дворецька, М. В. Савенець. - С.41-46. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Осипов, В. В. Моделирование выноса биогенных элементов с водосброса малой реки зоны смешанных лесов Украины с применением модели SWAT / В. В. Осипов, Н. Н. Осадчая. - С.47-56. - Библиогр. в конце ст. : ил.
  • Молочко, М. А. Колір як неодмінний атрибут семіотичних сторін змісту (мови) карти / М. А. Молочко. - С.57-63. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
6.
Шифр: У604023/2017/4
   Журнал

Український географічний журнал . - 2008 . - Виходить кожного кварталу
2017р. № 4

Із змісту:
  • Ландшафтознавство в Інституті географії Національної Академії Наук України / В. Т. Гриневецький [та ін.]. - С.3-12. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Удовиченко, В. В. Функціональне різноманіття ландшафтів території Лівобережної України: оцінювальний аспект / В. В. Удовиченко. - С.13-19. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Українсько-угорське прикордоння: можливості та перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. - С.20-30. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Барановський, М. О. Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення / М. О. Барановський. - С.30-38. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Палеха, Ю. М. Географічні особливості планування розвитку міста Київ на сучасному етапі / Ю. М. Палеха. - С.39-48. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Бондар, В. В. Особливості екістико-демографічного розвитку селищної поселенської мережі передмістя Києва / В. В. Бондар. - С.48-53. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Западнюк, С. О. Тенденції поширення в Україні та деяких країнах Європи особливо небезпечних захворювань населення / С. О. Западнюк. - С.53-61. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Поливач, К. А. Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України / К. А. Поливач. - С.62-70. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Пам'яті Ю. І. Пітюренка / Ін-т географії НАН України. - С.71 : іл.
  • Пам'яті Г. О. Пархоменко / Ін-т географії НАН України. - С.72 : іл.
  • Пам'яті С. І. Іщука / Ін-т географії НАН України. - С.73 : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
7.
Шифр: П742655/2017/5/6
   Журнал

Пам'ятки України: історія та культура. - 2009 . - Виходить щомісячно
2017р. № 5/6

Зміст:
  • Забілий, Руслан. Замах на честь Руслана Забілого : Під лопатою захланності і безкарності опинився вчений, архівіст, музейник : інтерв’ю з директором Національного музею-меморілу жертв окупаційного режиму "Тюрма на Лонцького" / Р. Забілий. - С.4-10 : кольор. іл.
  • Гелитович, Марія. Зачарований дивним світом ікон : пам’яті Володимира Мокрія, львівського художника і реставратора / М. Гелитович. - С.12-25 : кольор. іл.
  • Возницька, Лариса. Собор Бориса Возницького : замість передмови до публікації батькових спогадів / Л. Возницька. - С.28-39 : кольор. іл.
  • Возницький, Борис. Моя доля : спогади / Б. Возницький. - С.40-65 : іл.
  • Жеплінська, Оксана. Портрет старовинного Львова / О. Жеплінська. - С.68-83 : кольор. іл.
  • Кондратюк, Валентин. Про український Київ - російською / В. Кондратюк. - С.86

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
8.
Шифр: П742655/2017/7
   Журнал

Пам'ятки України: історія та культура. - 2009 . - Виходить щомісячно
2017р. № 7

Зміст:
  • Сєріков, Анатолій. Невтомна трудівниця "Золотих ключів" / А. Сєріков. - С.2 : іл.
  • Главацький, Анатолій. Одвічне коло дванадцяти місяців / А. Главацький. - С.3 : іл.
  • Кобальчинська, Романа. Золоті ключі :народний календар : липень / Р. Кобальчинська. - С.4-11 : іл.
  • Булашов, Георгій. Квіт папороті / Г. Булашов. - С.7
  • Антонич, Ьогдан-Ігор. Зелена віра / Б. -І. Антонич. - С.9
  • Тарасенко, Оксана. Ніжин™ - до вашого столу : інтерв’ю / О. Тарасенко ; розмовляла В. Кондратюк. - С.12-15 : іл.
  • Бережина, Андрій. Свято Івана Купала 7 липня 2006-го з академіком Петром Троньком / А. Бережина; фоторепортаж М. Завгороднього. - С.16-21 : іл.
  • Чукашкіна, Ольга. Микола Завгородній / О. Чукашкіна. - С.20
  • ЕтноКиїв : Мамаєва слобода та інші. - С.22-23 : іл.
  • ЕтноЛьвів : Музей етнографії та художнього промислу Інтитуту народознаства НАН України та інші. - С.24 : іл.
  • Клімашевський, Андрій. Загадка ручних хрестів невідомого геніального майстра / А. Клімашевський. - С.25-27. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Понятишин, Надія. Для тих, кому в Ніжин / Н. Понятишин. - С.31-32 : іл.
  • Тичина, Андрій. Скільки треба з’їсти огірків, щоб стати Миколою Гоголем? / А. Тичина. - С.32-34
  • Зозуля, Сергій. Унікальне дослідження Людмили Пляшко про вплив міського оточення Ніжина на Гоголя-гімнизиста / С. Зозуля. - С.35-36 : іл.
  • Пляшко, Людмила. Старий Ніжин - місто юності славетного Миколи Гоголя / Л. Пляшко. - С.37-80. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Пляшко, Людмила. Історична топографія та пам’ятки Ніжина початку ХІХ ст. / Л. Пляшко. - С.69-80. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Про Людмилу Пляшко. - С.79

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
9.
Шифр: П742655/2017/8
   Журнал

Пам'ятки України: історія та культура. - 2009 . - Виходить щомісячно
2017р. № 8

Зміст:
  • Сидор, Олег. Іконостас / О. Сидор. - С.2-7 : іл.
  • Кравченко, Евеліна. Крим : у пошуках храму Діви / Е. Кравченко. - С.8-15 : іл.
  • Залмаєв, Пітер. Величні храми, смачнючі вареники і ...гарні дівчата - символи України / П. Залмаєв. - С.16-17 : фот.
  • Кобальчинська, Романа. Золоті ключі : народний календар : серпень / Р. Кобальчинська. - С.18-22 : кольор. іл.
  • Сеник, Анна. Зізнання / А. Сеник. - С.23 : фот.
  • Малець, Галина. Галина Малець і туристичні принади Львова / Г. Малець. - С.24-25 : фот.
  • Фицинець, Святослав. Із щоденника коваля Саятослава / С. Фицинець. - С.27 : фот.
  • Листовадовий, Сергій. 50-те дослідження професора Дмитра Степовика / С. Листовадовий. - С.31-32
  • Степовик, Дмитро. Народознавство - наука, яку формують усі / Д. Степовик. - С.33-80 : іл.
  • Дещо з ювілейної бібліографії : книжкові публікації Дмитра Степовика. - С.79-80

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
10.
Шифр: П742655/2017/9
   Журнал

Пам'ятки України: історія та культура. - 2009 . - Виходить щомісячно
2017р. № 9

Зміст:
  • Мусієнко, Наталія. Культурна спадщина також дуже важлива для культурної дипломатії / Н. Мусієнко. - С.2-6 : іл.
  • Демкура, Тарас. В ореолі Пінзеля / Т. Демкура. - С.7 : іл.
  • Зірне, Вален. Туреччина : Етно-Арт-Проект / В. Зірне. - С.8-9 : іл.
  • Підставка, Руслан. Замок у Скалі-Подільській / Р. Підставка, М. Сивий. - С.10-15 : іл.
  • Возницька, Лариса. Цей день не можна було змінити / Л. Возницька. - С.16-18 : іл.
  • Романюк, Павло. Страсти за Возницьким / П. Романюк. - С.19
  • Кобальчинська, Романа. Золоті ключі : народний календар : вересень / Р. Кобальчинська. - С.20-24 : кольор. іл.
  • Сеник, Анна. Зізнання / А. Сеник. - С.25 : фот.
  • Із щоденника коваля Святослава. - С.26-27 : фот.
  • Білінський, Володимир. Відродження століть / В. Білінський. - С.31-49 : іл.
  • Романюк, Павло. Духовне середовище Львова XVIII-ХХІ століть : цивілізаційні виклики і культура,старожитності й охорона пам’яток / П. Романюк. - С.51-83 : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-59 
 
© Тернопільська ОУНБ, 2008-2017.
WEB ІРБІС