Головна

Бази даних

Каталог журналів та газет- результати пошуку
загальна кількість записів 49116

Вид пошуку

Шановні користувачі!
Каталог містить інформацію про основний фонд станом на жовтень 2017 року.
Постійно поповнюється бібліографічними записами журнальних джерел
лише БД «Електронна картотека статей».
Про нові надходження книжкових видань
можна дізнатися на головній сторінці сайта в розділі «Ресурси»/«Нові надходження».

Надходження за  рік
2019
Січень Лютий Березень
Квітень Травень Червень
Липень Серпень Вересень
Жовтень Листопад Грудень
Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронна картотека статей (482)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201804$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 4
Показані документи с 1 за 4
1.
Шифр: В072055/2018/2
   Журнал

Вісник Книжкової палати . - 2008 . - Виходить щомісячно
2018р. № 2

Із змісту:
  • Косачова, Ольга. Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики / О. Косачова. - С.12-16. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сенченко, Оксана. Актуальні проблеми книги як атрибута "м'якої сили" у глобальному історичному процесі / О. Сенченко. - С.17-25. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Головащук, Антоніна. Бібліографічне відображення банківської справи в Україні / А. Головащук. - С.25-27 : іл.
  • Маркова, Вікторія. Від реклами видання - до реклами читання / В. Маркова. - С.27-28 : іл.
  • Кононенко, Валентина. Персональна бібліографія - складова частина науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого / В. Кононенко, О. Кордюкова. - С.29-32
  • Коваль, Наталя. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ : (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ") / Н. Коваль, І. Благірєва. - С.32-34. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Медведєва, Валентина. Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі соціальних мереж / В. Медведєва. - С.35-37. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Муравйова, Валентина. Загальні та спеціальні визначники: їх застосування / В. Муравйова, Ю. Набхан. - С.37-38
  • Васьківська, Ольга. Книговидавнича справа в губерніях України у роки визвольних змагань (1917-1920 рр.): тенденції розвитку / О. Васьківська. - С.38-48. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Солонська, Наталя. Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації / Н. Солонська. - С.49-52. - Бібліогр. в кінці ст.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
2.
Шифр: Т268325/2018/2
   Журнал

Техніка і технології АПК [Текст]. - 2010 . - Виходить щомісячно
2018р. № 2

Зміст:
  • До питання нормування викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів / В. Кравчук, Т. Цема, С. Афанасьєва [та ін.]. - С.8-11. - Бібліогр.: с. 10-11
  • Ясенецький, В. Сучасна техніка для приготування і роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби / В. Ясенецький. - С.11-14
  • Кришталь, О. Техніко-технологічне рішення свиноферми на 200 голів / О. Кришталь. - С.15-19. - Бібліогр.: с. 18
  • Думич, В. Дослідження ефективності застосування біопрепаратів у технологіях вирощування озимих зернових культур / В. Думич, Л. Шкоропад. - С.19-22. - Бібліогр.: с. 21-22
  • Строяновський, В. Доцільність вирощування фенхелю звичайного в умовах Західного лісостепу / В. Строяновський, В. Хоміна. - С.22-27. - Бібліогр.: с. 26
  • Смоляр, В. Концептуальні аспекти створення малих відгодівельних ферм ВРХ / В. Смоляр. - С.27-29. - Бібліогр.: с. 29
  • Солоненко, С. Сафлор красильний - перспективна олійна культура в умовах Західного лісостепу / С. Солоненко. - С.29-33. - Бібліогр.: с. 32-33
  • Легкодух, І. Внесення добрив посівними та ґрунтообробними машинами / І. Легкодух, Н. Легкодух. - С.33-37. - Бібліогр.: с. 37
  • Іваненко, І. Навісний відбірник зразків ґрунту / І. Іваненко, А. Карпенко. - С.37-42. - Бібліогр.: с. 42
  • Мінаєв, Б. Обладнання для резервування електрозабезпечення у фермерських господарствах / Б. Мінаєв. - С.42-43. - Бібліогр.: с. 43
  • Пономаренко, О. Техніка з Європи для аграрія / О. Пономаренко, В. Муха. - С.44-47. - Бібліогр.: с. 47

Є примірники у відділах: всього 1 : ВСЛ (1)
Вільні: ВСЛ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
3.
Шифр: У390164/2017/4
   Журнал

Українська мова . - 2009 . - Виходить тричі на рік
2017р. № 4

Зміст:
  • Єрмоленко, Світлана. Активний суб'єкт історії народу - мова (Микола Костомаров про українську мову) / Світлана Єрмоленко. - С.3-13. - Библиогр. в конце ст.
  • Ковальський, Павел. Ключові слова та класи еквівалентності в системі ІSybislaw як знаряддя та предмет досліджень / Павел Ковальський, Якуб Банасяк. - С.14-26. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; рис.
  • Данилевська, Оксана. Участь українських мовознавців в удержавленні української мови за доби української революції 1917-1920 рр. / Оксана Данилевська. - С.27- 41. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Коць, Тетяна. Аксіологічний і часовий виміри мовної норми / Тетяна Коць. - С.42-50. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Коца, Руслана. Складні прикметники з першою основою благо- в історії української мови / Руслана Коца. - С.51-66. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Голіченко, Мар'яна. Функції вокативних конструкцій в українських драматичних творах XX cторіччя / Мар'яна Голіченко. - С.67-77. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сивокозова, Тетяна. Вербалізація поняття "шлях руху" в староукраїнській мові XVII-XVIII cт. / Тетяна Сивокозова. - С.78-87. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Колєснік, Людмила. Варіантність словотвірної стуктури агентивів у покутсько-буковинських говірках / Людмила Колєснік. - С.88-97. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Омельчук, Сергій. Поняттєва співвіднесеність лінгводидактичних термінів робота з текстом і робота над текстом / Сергій Омельчук. - С.98-108. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Романюк, Юлія. Аналогія в українському дієслівному словотворенні / Юлія Романюк. - С.109-114. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Кислюк, Лариса. Словотвірні категорії в когнітивному просторі сучасної української мови / Лариса Кислюк. - С.115-119. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Черненко, Тетяна. Географічні терміни на позначення лісу в говірках Житомирщини / Тетяна Черненко. - С.120-133. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Пономарів, Олександр. Сучасне "обличчя" української словотвірної номінації / Олександр Пономарів. - С.134-138
  • Єрмоленко, Світлана. Домінантні вияви ідіолекту Володимира Винниченка / Світлана Єрмоленко, Світлана Бибик. - С.139-142
  • Дорошенко, Сергій. Про великого поета у два голоси / Сергій Дорошенко. - С.143-145
  • Романюк, Юлія. Міжнародна конференція "Довкола інформаційно-пошукових систем і словотворення" (Варшава. Польща) / Юлія Романюк. - С.146-149
  • Багнюк, Наталія. Міжнародна наукова конференція "Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія" / Наталія Багнюк. - С.150-153
  • Колесников, Андрій. Збереження і розвиток української мови в лінгвально-неоднорідних регіонах України / Андрій Колесников. - С.154-158
  • Яценко, Ніна. Теми дисертацій, затверджені науковою радою "Українська мова" НАН України 2017 року / Ніна Яценко. - С.159-160
  • Пуряєва, Наталія. Пам'яті члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (06.07.1933-26.11. 2017) / Наталія Пуряєва. - С.161-165

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
4.
Шифр: Т268325/2018/3
   Журнал

Техніка і технології АПК [Текст]. - 2010 . - Виходить щомісячно
2018р. № 3

Зміст:
  • Кравчук, В. Прогноз урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур у 2018 році / В. Кравчук, Н. Сердюченко, Н. Негуляєва. - С.7-9. - Бібліогр.: с. 9
  • Кравчук, В. Системні аспекти взаємозв'язку технічного регулювання та випробувань в умовах євроінтеграції / В. Кравчук, Т. Цема, С. Афанасьєва. - С.10-14. - Бібліогр.: с. 14
  • Пугач, А. Обґрунтування конструкції стрілчастої лапи методами біоніки / А. Пугач, В. Тарасенко. - С.15-17. - Бібліогр.: с. 17
  • Пожидаєв, С. Уточнення поняття моменту сили у механіці / С. Пожидаєв. - С.18-21. - Бібліогр.: с. 21
  • Ясенецький, В. Сучасна техніка для приготування і роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби / В. Ясенецький. - С.22-26. - Бібліогр.: с.26
  • Фадєєв, Л. Квасоля - провідна бобова культура / Л. Фадєєв. - С.27-32. - Бібліогр.: с. 32
  • Муха, В. Техніка для заготівлі сіна і сінажу від фірми "Pronar" (Польща) / В. Муха. - С.33-35
  • Ясенецький, В. Сільськогосподарська техніка на зимових Міжнародних виставках: "Зернові технології", "Agro Animal Show" та "Овочі. Фрукти. Логістика". / В. Ясенецький, В. Куянов, О. Миропольський. - С.36-43
  • Юрію Васильовичу Пономарю - генеральному директору ТОВ "Краснянське СП "Агромаш" - 60!. - С.46

Є примірники у відділах: всього 1 : ВСЛ (1)
Вільні: ВСЛ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
 
© Тернопільська ОУНБ, 2008-2017.
WEB ІРБІС