Головна

Бази даних

Каталог журналів та газет- результати пошуку
загальна кількість записів 49116

Вид пошуку

Шановні користувачі!
Каталог містить інформацію про основний фонд станом на жовтень 2017 року.
Постійно поповнюється бібліографічними записами журнальних джерел
лише БД «Електронна картотека статей».
Про нові надходження книжкових видань
можна дізнатися на головній сторінці сайта в розділі «Ресурси»/«Нові надходження».

Надходження за  рік
2019
Січень Лютий Березень
Квітень Травень Червень
Липень Серпень Вересень
Жовтень Листопад Грудень
Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронна картотека статей (315)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201808$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5
1.
Шифр: В072055/2018/6
   Журнал

Вісник Книжкової палати . - 2008 . - Виходить щомісячно
2018р. № 6

Із змісту:
  • Братська, Ганна. Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України в 2017 році / Г. Братська, Т. Жигун, Т. Устіннікова. - С.6-11. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.
  • Бідун, Анна. Структура споживчої цінності книги і функціональні взаємодії її компонентів / А. Бідун. - С.12-15. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сєдих, Віктор. Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету / В. Сєдих, І. Давидова. - С.15-16 : іл.
  • Сенченко, Микола. Алгоритм "бінарної експансії" для управління соціальними процесами в умовах "керованого хаосу" / М. Сенченко. - С.17-24. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Порпуліт, Олена. Контроверсійна природа та соціальний вимір медіапростору / О. Порпуліт. - С.24-28. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сафонова, Тетяна. Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері: основні напрями та тенденції / Т. Сафонова. - С.28-31. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Корнієнко, Валентина. Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми створення системи вітчизняної реферативної інформації / В. Корнієнко. - С.31-35. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Голощук, Роман. Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки / Р. Голощук, О. Марковець. - С.35-42. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Копанєва, Вікторія. Становлення цифрової гуманітаристики / В. Копанєва. - С.42-45. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сєров, Юрій. Специфіка використання YouTube-каналів як бази знань для ефективного вивчення іноземної мови / Ю. Сєров, А. Соломон. - С.46-48. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Васьківська, Ольга. Видавнича діяльність міністерств великоруських, польських, єврейських справ у 1917-1920 рр. / О. Васьківська. - С.48-52. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
2.
Шифр: У604023/2018/2
   Журнал

Український географічний журнал . - 2008 . - Виходить кожного кварталу
2018р. № 2

Зміст:
  • Нагірна, В. П. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України / В. П. Нагірна, Г. П. Підгрушний. - С.3-11. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Косовець, О. О. Срезневський Борис Ізмаїлович - видаткий вчений, академік, організатор метрологічної служби в Україні / О. О. Косовець, П. С. Лозовіцький. - С.12-16. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Руденко, Л. Г. "Come on" географія : актуалізація на тлі світових трендів / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, І. Г. Черваньов. - С.17-25. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Овчарук, В. А. Сучасна методика нормування характеристик максимального стоку весняногоо водопілля рівнинних річок України / В. А. Овчарук, Є. Д. Гопченко. - С.26-33. - Бібліогр. в кінці ст. : граф.; рис.
  • Василенко, Є. В. Полігон як головна одиниця гадроморфологічного моніторингу озер / Є. В. Василенко, О. В. Кошкіна, Т. В. Маслова. - С.34-37. - Бібліогр. в кінці ст. : рис.
  • Алиев, Бахрам Гусейн оглу. Оценка влияния природных и антропогенных факторов на опустынивание Апшеронского полуострова в Азербайджанской Республике / Б. Г. оглу Алиев, С. Р. гызы Гусейнова. - С.38-42. - Библиогр. в конце ст.
  • Гостюк, З. В. Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат / З. В. Гостюк. - С.43-50. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; карта
  • Руденко, Л. Г. Збереження і використання культурної спадщини в Україні : проблеми та конструктивні пропозиції / Л. Г. Руденко, К. А. Поливач. - С.51-61. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Голубцов, О. Г Геоінформаційне картографування та аналіз сучасних ландшафтів для цілей заповідання : (на прикладі Степової зони України) / О. Г Голубцов, В. М. Чехній, Ю. М. Фаріон. - С.61-71. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; карти
  • До 70-річчя Г. В. Балабанова. - С.73
  • До 60-річчя Ю. М. Палехи. - С.74
  • Abaeva, K. T. Літературне свято "Освітяни - у поезії" / K. T. Abaeva. - С.5-8. - Бібліогр.: 7 назв : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
3.
Шифр: С401901/2018/1
   Журнал

Статистика України . - 2008 . - Виходить кожного кварталу
2018р. № 1

Зміст:
  • Корепанов, О. С. Методологія індексного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства / О. С. Корепанов. - С.6-15. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; граф.; рис.
  • Моцний, Ф. В. Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера - Снедекора та їх застосування / Ф. В. Моцний. - С.16-23. - Бібліогр. в кінці ст. : граф.
  • Моцний, Ф. В. Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера-Снедекора та їх застосування / Ф. В. Моцний. - С.16-23. - Бібліогр. в кінці ст. : граф.
  • Нечипорук, Н. В. Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів : напрями удосконалення статистичної звітності / Н. В. Нечипорук. - С.24-29. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; рис.
  • Бондарук, Т. Г. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування / Т. Г. Бондарук, О. С. Бондарук, Н. Ю. Мельничук. - С.30-39. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; граф.
  • Заїчко, І. В. Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин / І. В. Заїчко. - С.40-46. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.
  • Семяновський, В. М. Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами / В. М. Семяновський. - С.47-51. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Козлов, В. В. Використання міждисциплінарних зв’зків при підготовці майбутніх спеціалістів зі статистики / В. В. Козлов, Т. В. Томашевська, М. І. Кузнєцов. - С.52-60. - Бібліогр. в кінці ст. : рис.
  • Motuzka, O. M. The Socio-Economic Development of Cross-Border Territories : Statistical Monitoring / O. M. Motuzka, V. V. Parkhomenko. - С.61-67. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.
  • Бондар, В. П. Робочі документи аудитора та контроль якості аудиту фінансової звітності, що складена на вимогу іноземного інвестора / В. П. Бондар. - С.68-76. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; рис.
  • Проскуріна, Н. М. Аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Н. М. Проскуріна. - С.77-84. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.
  • Редченко, К. І. Аудиторські послуги на ринку ІСО : можливості та перспективи / К. І. Редченко. - С.85-92. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Редько, О. Ю. Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні / О. Ю. Редько. - С.93-97. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сергію Сергійовичу Герасименку - 70. - С.98-99
  • До ювілею С. І. Пирожкова. - С.100-101
  • Пам’яті Валерія Петровича Трофімова (16 червня 1939 - 19 травня 2018). - С.102-103

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
4.
Шифр: І952858/2018/4/5
   Журнал

Історія в школі . - 2008 . - Виходить щомісячно
2018р. № 4/5

Зміст:
  • Коляда, Ігор. Діячі українського національного Відродження : Історичні портрети. Микола Лисенко : Гетьман української музики : "Серце музики спинилось..." Вічність* / Ігор Коляда. - С.1-5. - Бібліогр. в кінці ст. : фот.
  • Поліщук, Анастасія. Роль впливу ідейного кола на формування особтстості Максима Тадейовича Рильського / Анастасія Поліщук. - С.6-10. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Спірідонов, Роман. Курди в боротьбі за державність: разом і поодинці / Роман Спірідонов. - С.11-15. - Бібліогр. в кінці ст. : рис.
  • Годлюк, А. М. Рейганізм: ідеологеми історіографічного виміру / А. М. Годлюк. - С.16-22. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Терещенко, Костянтин. Духовні аспекти вкладача історії / Костянтин Терещенко. - С.23-29. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Коляда, Ігор. Методиа вивчення теми: "Козацько-селянські повстання у 20-30-х роках / Ігор Коляда, Павло Юрчишин. - С.30-41
  • Коляда, Ігор. Методика формування уявлень про політичне життя і воєнну історію при вивченні теми: "Передумови і початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII cт." (історія України. 8 клас) / Ігор Коляда, Микола Петриченко. - С.42-49

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
5.
Шифр: Т268325/2018/6
   Журнал

Техніка і технології АПК [Текст]. - 2010 . - Виходить щомісячно
2018р. № 6

Зміст:
  • Любченко, С. Інспектування обприскувачів, які експлуатуються. Європейський досвід / С. Любченко, В. Войновський, Л. Філатова. - С.6-9. - Бібліогр.: с. 8
  • Броварець, О. Зони варіабельності агробіологічного стану сільськогосподарських угідь - як основа ефективного використання технологій точного землеробства / О. Броварець. - С.9-14. - Бібліогр.: с. 14
  • Сидоренко, В. Сучасні конструкційні та техніко-технологічні рішення для ефективного застосування пестицидів під час обприскування / В. Сидоренко. - С.17-21. - Бібліогр.: с. 20
  • Пивовар Дослідження ефективності дослідного зразка мотоблока з модельного ряду "Мотор Січ МБ" / І. Пивовар, О. Васільєв. - С.21-25. - Бібліогр.: с. 25
  • Пономаренко, О. Обладнання для переробки олійного насіння фірми "Farmet" / О. Пономаренко. - С.25-27
  • Бабинець, Т. 70 років у царині науки і практики. Третій Міжнародний форум агропромислового інжинірингу в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого / Т. Бабинець, О. Тихоненко. - С.27-33
  • Муха, В. Техніка для аграріїв на ХХХ Міжнародній сільськогосподарській виставці "Агро-2018" / В. Муха, С. Постельга, В. Смоляр. - С.34-41
  • Муха, В. Міжнародні Дні поля 2018 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого / В. Муха. - С.41-45

Є примірники у відділах: всього 1 : ВСЛ (1)
Вільні: ВСЛ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
 
© Тернопільська ОУНБ, 2008-2017.
WEB ІРБІС