Головна

Бази даних

Каталог журналів та газет- результати пошуку
загальна кількість записів 49104

Вид пошуку

Шановні користувачі! Електронний каталог уміщує бібліографічні записи за станом на жовтень 2017 року.
Актуальна інформація на поточні документи знаходиться в друкованому вигляді
в традиційних каталогах та картотеках за адресою бібліотеки:
бульвар Т.Г. Шевченка, 15, м.Тернопіль.
Вибачте за тимчасові незручності.

Надходження за  рік
2018
Січень Лютий Березень
Квітень Травень Червень
Липень Серпень Вересень
Жовтень Листопад Грудень
Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронна картотека статей (303)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201808$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5
1.
Шифр: В072055/2018/6
   Журнал

Вісник Книжкової палати . - 2008 . - Виходить щомісячно
2018р. № 6

Із змісту:
  • Братська, Ганна. Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України в 2017 році / Г. Братська, Т. Жигун, Т. Устіннікова. - С.6-11. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.
  • Бідун, Анна. Структура споживчої цінності книги і функціональні взаємодії її компонентів / А. Бідун. - С.12-15. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сєдих, Віктор. Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету / В. Сєдих, І. Давидова. - С.15-16 : іл.
  • Сенченко, Микола. Алгоритм "бінарної експансії" для управління соціальними процесами в умовах "керованого хаосу" / М. Сенченко. - С.17-24. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Порпуліт, Олена. Контроверсійна природа та соціальний вимір медіапростору / О. Порпуліт. - С.24-28. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сафонова, Тетяна. Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері: основні напрями та тенденції / Т. Сафонова. - С.28-31. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Корнієнко, Валентина. Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми створення системи вітчизняної реферативної інформації / В. Корнієнко. - С.31-35. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Голощук, Роман. Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки / Р. Голощук, О. Марковець. - С.35-42. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Копанєва, Вікторія. Становлення цифрової гуманітаристики / В. Копанєва. - С.42-45. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сєров, Юрій. Специфіка використання YouTube-каналів як бази знань для ефективного вивчення іноземної мови / Ю. Сєров, А. Соломон. - С.46-48. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
  • Васьківська, Ольга. Видавнича діяльність міністерств великоруських, польських, єврейських справ у 1917-1920 рр. / О. Васьківська. - С.48-52. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
2.
Шифр: У604023/2018/2
   Журнал

Український географічний журнал . - 2008 . - Виходить кожного кварталу
2018р. № 2

Зміст:
  • Нагірна, В. П. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України / В. П. Нагірна, Г. П. Підгрушний. - С.3-11. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Косовець, О. О. Срезневський Борис Ізмаїлович - видаткий вчений, академік, організатор метрологічної служби в Україні / О. О. Косовець, П. С. Лозовіцький. - С.12-16. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Руденко, Л. Г. "Come on" географія : актуалізація на тлі світових трендів / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, І. Г. Черваньов. - С.17-25. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Овчарук, В. А. Сучасна методика нормування характеристик максимального стоку весняногоо водопілля рівнинних річок України / В. А. Овчарук, Є. Д. Гопченко. - С.26-33. - Бібліогр. в кінці ст. : граф.; рис.
  • Василенко, Є. В. Полігон як головна одиниця гадроморфологічного моніторингу озер / Є. В. Василенко, О. В. Кошкіна, Т. В. Маслова. - С.34-37. - Бібліогр. в кінці ст. : рис.
  • Алиев, Бахрам Гусейн оглу. Оценка влияния природных и антропогенных факторов на опустынивание Апшеронского полуострова в Азербайджанской Республике / Б. Г. оглу Алиев, С. Р. гызы Гусейнова. - С.38-42. - Библиогр. в конце ст.
  • Гостюк, З. В. Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат / З. В. Гостюк. - С.43-50. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; карта
  • Руденко, Л. Г. Збереження і використання культурної спадщини в Україні : проблеми та конструктивні пропозиції / Л. Г. Руденко, К. А. Поливач. - С.51-61. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Голубцов, О. Г Геоінформаційне картографування та аналіз сучасних ландшафтів для цілей заповідання : (на прикладі Степової зони України) / О. Г Голубцов, В. М. Чехній, Ю. М. Фаріон. - С.61-71. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; карти
  • До 70-річчя Г. В. Балабанова. - С.73
  • До 60-річчя Ю. М. Палехи. - С.74
  • Abaeva, K. T. Літературне свято "Освітяни - у поезії" / K. T. Abaeva. - С.5-8. - Бібліогр.: 7 назв : іл.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
3.
Шифр: С401901/2018/1
   Журнал

Статистика України . - 2008 . - Виходить кожного кварталу
2018р. № 1

Зміст:
  • Корепанов, О. С. Методологія індексного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства / О. С. Корепанов. - С.6-15. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; граф.; рис.
  • Моцний, Ф. В. Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера - Снедекора та їх застосування / Ф. В. Моцний. - С.16-23. - Бібліогр. в кінці ст. : граф.
  • Моцний, Ф. В. Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера-Снедекора та їх застосування / Ф. В. Моцний. - С.16-23. - Бібліогр. в кінці ст. : граф.
  • Нечипорук, Н. В. Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів : напрями удосконалення статистичної звітності / Н. В. Нечипорук. - С.24-29. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; рис.
  • Бондарук, Т. Г. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування / Т. Г. Бондарук, О. С. Бондарук, Н. Ю. Мельничук. - С.30-39. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; граф.
  • Заїчко, І. В. Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин / І. В. Заїчко. - С.40-46. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.
  • Семяновський, В. М. Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами / В. М. Семяновський. - С.47-51. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Козлов, В. В. Використання міждисциплінарних зв’зків при підготовці майбутніх спеціалістів зі статистики / В. В. Козлов, Т. В. Томашевська, М. І. Кузнєцов. - С.52-60. - Бібліогр. в кінці ст. : рис.
  • Motuzka, O. M. The Socio-Economic Development of Cross-Border Territories : Statistical Monitoring / O. M. Motuzka, V. V. Parkhomenko. - С.61-67. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.
  • Бондар, В. П. Робочі документи аудитора та контроль якості аудиту фінансової звітності, що складена на вимогу іноземного інвестора / В. П. Бондар. - С.68-76. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.; рис.
  • Проскуріна, Н. М. Аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Н. М. Проскуріна. - С.77-84. - Бібліогр. в кінці ст. : табл.
  • Редченко, К. І. Аудиторські послуги на ринку ІСО : можливості та перспективи / К. І. Редченко. - С.85-92. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Редько, О. Ю. Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні / О. Ю. Редько. - С.93-97. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Сергію Сергійовичу Герасименку - 70. - С.98-99
  • До ювілею С. І. Пирожкова. - С.100-101
  • Пам’яті Валерія Петровича Трофімова (16 червня 1939 - 19 травня 2018). - С.102-103

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
4.
Шифр: І952858/2018/4/5
   Журнал

Історія в школі . - 2008 . - Виходить щомісячно
2018р. № 4/5

Зміст:
  • Коляда, Ігор. Діячі українського національного Відродження : Історичні портрети. Микола Лисенко : Гетьман української музики : "Серце музики спинилось..." Вічність* / Ігор Коляда. - С.1-5. - Бібліогр. в кінці ст. : фот.
  • Поліщук, Анастасія. Роль впливу ідейного кола на формування особтстості Максима Тадейовича Рильського / Анастасія Поліщук. - С.6-10. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Спірідонов, Роман. Курди в боротьбі за державність: разом і поодинці / Роман Спірідонов. - С.11-15. - Бібліогр. в кінці ст. : рис.
  • Годлюк, А. М. Рейганізм: ідеологеми історіографічного виміру / А. М. Годлюк. - С.16-22. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Терещенко, Костянтин. Духовні аспекти вкладача історії / Костянтин Терещенко. - С.23-29. - Бібліогр. в кінці ст.
  • Коляда, Ігор. Методиа вивчення теми: "Козацько-селянські повстання у 20-30-х роках / Ігор Коляда, Павло Юрчишин. - С.30-41
  • Коляда, Ігор. Методика формування уявлень про політичне життя і воєнну історію при вивченні теми: "Передумови і початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII cт." (історія України. 8 клас) / Ігор Коляда, Микола Петриченко. - С.42-49

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
5.
Шифр: Т268325/2018/6
   Журнал

Техніка і технології АПК [Текст]. - 2010 . - Виходить щомісячно
2018р. № 6

Зміст:
  • Любченко, С. Інспектування обприскувачів, які експлуатуються. Європейський досвід / С. Любченко, В. Войновський, Л. Філатова. - С.6-9. - Бібліогр.: с. 8
  • Броварець, О. Зони варіабельності агробіологічного стану сільськогосподарських угідь - як основа ефективного використання технологій точного землеробства / О. Броварець. - С.9-14. - Бібліогр.: с. 14
  • Сидоренко, В. Сучасні конструкційні та техніко-технологічні рішення для ефективного застосування пестицидів під час обприскування / В. Сидоренко. - С.17-21. - Бібліогр.: с. 20
  • Пивовар Дослідження ефективності дослідного зразка мотоблока з модельного ряду "Мотор Січ МБ" / І. Пивовар, О. Васільєв. - С.21-25. - Бібліогр.: с. 25
  • Пономаренко, О. Обладнання для переробки олійного насіння фірми "Farmet" / О. Пономаренко. - С.25-27
  • Бабинець, Т. 70 років у царині науки і практики. Третій Міжнародний форум агропромислового інжинірингу в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого / Т. Бабинець, О. Тихоненко. - С.27-33
  • Муха, В. Техніка для аграріїв на ХХХ Міжнародній сільськогосподарській виставці "Агро-2018" / В. Муха, С. Постельга, В. Смоляр. - С.34-41
  • Муха, В. Міжнародні Дні поля 2018 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого / В. Муха. - С.41-45

Є примірники у відділах: всього 1 : ВСЛ (1)
Вільні: ВСЛ (1)

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
 
© Тернопільська ОУНБ, 2008-2017.
WEB ІРБІС