Головна

Бази даних

Електронний каталог книг - результати пошуку
загальна кількість записів 146207

Вид пошуку

Шановні користувачі! Електронний каталог уміщує бібліографічні записи за станом на жовтень 2017 року.
Актуальна інформація на поточні документи знаходиться в друкованому вигляді
в традиційних каталогах та картотеках за адресою бібліотеки:
бульвар Т.Г. Шевченка, 15, м.Тернопіль.
Вибачте за тимчасові незручності.

Надходження за  рік
2018
Січень Лютий Березень
Квітень Травень Червень
Липень Серпень Вересень
Жовтень Листопад Грудень
Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Електронна картотека статей (13)Електронний краєзнавчий каталог (2)Каталог журналів та газет (2)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>A=Палій, Л$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Показані документи с 1 за 7
1.
   84(4Укр)
   П 14


    Палій, Л.
    Жінка у вікні : вибране / Л. Палій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 88 c. -
ББК 84(4Укр) + 84(4Укр)-5
Рубрики: Українська література--Поезії--Тексти

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
2.
   84(4Укр)
   П 14


    Палій, Л.
    Дивовижні птиці / Л. Палій. - Торонто : Слово, 1989. - 39 c. -
ББК 84(4Укр) + 84(4Укр)-5 + 84(4Укр)-81
Рубрики: Українська література--Поезії--Тексти

Примірники всього: 1
АБОНЕМЕНТ (1)
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
3.
   84(4Укр)
   П 14


    Палій, Л.
    Сон-країна / Л. Палій. - Торонто : Слово, 1994. - 68 c. -
ББК 84(4Укр) + 84(4Укр)-5 + 84(4Укр)-81
Рубрики: Українська література--Поезії--Тексти

Примірники всього: 1
АБОНЕМЕНТ (1)
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
4.
84(4Укр)
П 14


    Палій, Л.
    Без Вітчизни [Текст] / Л. Палій. - Київ : Дніпро, 1997. - 228 с. -
ББК 84(4Укр)
Рубрики: Українська література--Проза--Тексти

Примірники всього: 1
АБОНЕМЕНТ (1)
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
5.
84(4Укр)
П 14


    Палій, Л.
    Стороною йшла гроза : спогади / Л. Палій. - Київ : Ярославів вал, 2008. - 132 с. - ISBN 978966-2151-08-4
ББК 84(4Укр) + 84(4Укр)-81 + 84(4Укр)-49 + 83.3(4Укр)6-8
Рубрики: Українська література--Спогади--Тексти

Примірники всього: 2
АБОНЕМЕНТ (2)
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
6.
   84(4Укр)
   П 14


    Палій, Л.
    Світла на воді : оповідання і нариси / Л. Палій. - Торонто : Слово, 1985. - 142 c. -
ББК 84(4Укр) + 84(4Укр)-44 + 84(4Укр)-46 + 84(4Укр)-81
Рубрики: Українська література--Оповідання--Нариси--Тексти

Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
7.
65.05
Б 94


   
    Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки [Текст] : сучасний стан та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 11 груд. 2015 року / відп. за випуск О. Н. Коркушко ; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2015. - 373 с. - Із змісту: Переваги та проблеми організації автоматизованого бухгалтерського обліку / Т. Битковська. Теоретичні засади процесу виробництва продукції / О. Боднар, І. Мартинюк. Постійні і змінні витрати : підходи до розподілу / Т. Боднаренко. Ключові показники діяльності підприємств та їх використання в управлінській звітності / М. Бунда, Н. Семенишена. Розвиток управлінського обліку та його застосування в системі управління витратами сільськогосподарських підприємств / К. Бурко. Проблеми організації обліку доходів, витрат і результатів діяльності підприємств / Л. Верига, Л. Кушнір. Системна концепція контролю / Д. Волков. Облік доходів і видатків бюджетних установ / А. Вольська, Ю. Урсуляк. Нормативне регулювання та методика консолідації фінансової звітності / І. Годнюк. Облік за центрами відповідальності : методичний інструментарій трансфертних цін / С. Головацька, Н. Хаймьонова. Окремі питання обліку виробничого процесу сільськогосподарських підприємств / А. Дацюк. Сучасні проблеми обліку витрат в Україні / А. Дмитрів. Моделі та сутність балансу світу про фінансовий стан / Г. Дубчак, Н. Семенишена. Проблеми обліку капітальних інвестицій та напрями їх вирішення / Н. Дуганець, А. Корнійчук. Умовні факти та їх імовірність як об’єкт МСФЗ / І. Жураковська, О. Колбасюк. Адаптація системи бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних стандартів / О. Качмар, М. Стельмах. Визначення виробничих витрат в системі обліку / Р. Кашук, А. Ніколашин. Деякі підходи до визначення поняття "Основні засоби" / О. Коваль. Напрями покращання обліку амортизації основних засобів / Л. Кондрюк, Н. Сидорак. Особливості первинного обліку готової продукції на сільськогосподарських підприємствах / О. Коркушко, Т. Ільніцька. Інтеграція стандартов МСФО и управленческого учета / Л. Марк. Облік сільськогосподарської діяльності за міжнародними стандартами / Н. Мазур, О. Амброзик. Проблемні ділянки інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень деревообробними підприємствами з виробництва твердого біопалива / М. Марків. Особливості складання балансу за МФСЗ / Д. Микитюк. Сутність облікової політики та її вплив на конкурентоспроможність підприємства / З. Мирончук, Т. Галаха. Проблемні аспекти обліку нематеріальних активів / О. Погрібна, В. Гордєєва. Проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємства в умовах нестабільності економіки / Д. Рибчак. Елементи звіту про фінансовий стан інституційних одиниць : проблеми дефініцій / Н. Семенишена. Тетретичні особливості поділу капіталу на основний та оборотний / М. Сорока, Н. Мазур. Облік витрат працівникам : порівняння за Національними та Міжнародними стандартами / С. Тимофієва. Особливості обліку витрат в торгівлі / Н. Тлучкевич. Ерзаци теорії бухгалтерського обліку / П. Хомин. Розрахунки за виплатами працівникам : проблемні питання обліку та перспективи подальших досліджень / О. Чижевська. Удосконалення бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів обліку і звітності / В. Ярова, К. Тишина, К. Плотниченко. Основні аспекти проведення аудиту ефективності використання нематеріальних активів / Ю. Василенко. Роль аудиторського комітету у виконанні функцій внутрішнього аудиту / Н. Дорош. Аналіз і контроль використання бюджетних коштів / Н. Засохова, А. Бондарук, І. Тацій. Організація обліку і контроль розрахунків зі споживачами за надані послуги / Н. Зубенко. Організаційні засади аудиту витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства / В. Малахов, К. Іщенко. Особливості проблеми пошуку альтернативних процедур при аудиті запасів / Л. Палій. Суть маркетингового аудиту та його роль у діяльності підприємства / Ю. Пастер. Особливості внутрішнього аудиту праці та її оплати / В. Порохня. Внутрішній аудит у системі управління ризиками підприємства / Г. Потопальська. Проблеми та перспективи застосування Міжнародних стандартів аудиту в Україні / Д. Рибчак. Аудит в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку / Ю. Семенишена. Оцінка формування власного капіталу державного підприємства / Н. Бабаніна, Н. Грицюк. Внутрішній контроль розрахунків з оплати праці : сучасний стан та шляхи удосконалення / І. Балла, Н. Сірканець. Облік і бюджетування витрат / В. Борковська. Підходи до розуміння сутності та побудови стратегічного управлінського обліку на основі ланцюжків вартості / Р. Бруханський. Формування витрат і собівартості продукції та їх вплив на фінансові результати підприємства / Ю. Гайбура, Я. Урбан. Контроль основних засобів : проблеми та шляхи вдосконалення / І. Гуменюк, О. Перепелюк. Розвиток теоретико-методичних підходів до аналізу та оцінювання стратегії промислових підприємств / Н. Єршова. Формування витрат на промислових підприємствах на прикладі загальних тенденцій промисловості Хмельниччини / М. Іванов. Вплив структурних змін фінансової звітності на методику фінансового аналізу / Г. Кіндрацька. Динаміка змін економічного потенціалу підприємства / Л. Коваль. Значення економічного аналізу в управлінні підприємством / Ю. Ковтуненко, О. Осадча. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства / Ю. Мельник. Організація економічного аналізу операцій з товарами на підприємствах гуртової торгівлі / М. Пичкало. Реалізація контрольної функції обліку в системі управління витратами підприємства / О. Нужна. Прийняття управлінських рішень як один з важливих факторів розвитку підприємства / О. Онищенко, Я. Лук’яненко. Інструменти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства / П. Пуцентейло. Класифікація витрат виробництва за статтями калькуляції / М. Русак. Основні аспекти обліку оплати праці в Україні / І. Смоляк. Організація контролю дебіторської заборгованості на малому підприємстві сфери послуг / Д. Чабан. Автоматизація аудиторської діяльності / Т. Марусей. Використання інструментів Data Mining для аналізу кошторису бюджетних установ / О. Адамик. Проблемні питання обліку фінансових результатів діяльності підприємства / І. Іванова. Інформаційне забезпечення робочого процесу на підприємстві / В. Костик. Вдосконалення автоматизації аналізу виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах / Ю. Ласкіна, В. Погребняк. Учет концессионных соглашений в соответствии с МСФО / А. Радашевич. Сучасні проблеми автоматизації в процесі організації внутрішнього аудиту на підприємстві / Ю. Середенко. Проблемні питання обліку виробничих запасів на сучасному етапі / С. Стендер, І. Лаптош. Людський потенціаль Вінниччини як фактор розвитку економіки регіону / Е. Атаманюк. Соціальні виплати населенню в Україні / Т. Бачик, В. Рудик. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : можливості для АПК / В. Боднарчук. Теоретичні і практичні аспекти внутрішнього аудиту як складової внутрішньогосподарського контролю / О. Галалу. Економічний зміст інститутів спільного інвестування / В. Здреник. Глобализация и перспективы развития международного бизнеса в Грузии / Н. Кокашвили, Г. Гигуашвили. Формы проявления капитализации в современной экономике / В. Мальцевич, Н. Мальцевич. Екологічні наслідки техногенного розвитку вітчизняної економіки / Є. Нестерчук. Нетарифний протекціонізм : переваги чи недоліки / Н. Осадча, О. Галясовська. Проблеми сталого землекористування / В. Печко. Податкова система країни та її роль у забезпеченні сталого розвитку / О. Погрібна, М. Погрібна. Роль інституційної системи в регулюванні світової і національної економіки / С. Рогач. Основні проблеми розвитку страхового ринку України в сучасних умовах / В. Рудик, А. Давидік. Конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінювання / Н. Суліма. Вплив міжнародної міграції на економіку України / О. Сусіденко, Т. Пасічник. До питання складових амортизаційної політики підприємства / О. Баранік. Пряме оподаткування сільськогосподарських підприємств : сучасні проблеми та перспективи / П. Боровик, А. Цвігун. Державна стратегія модернізації фінансово-кредитної сфери / О. Бутенко. Інститут банкрутства та особливості обліку санації боржника / Р. Криворучко. Переваги та недоліки використання електронних грошей в Україні / В. Кулик. Проблеми реформування податкової системи в Україні / Л. Маршук. Реформування податкової системи України / М. Пивовар. До питання необхідності запровадження добровільного страхування врожаю сільськогосподарських культур / І. Стемковська, В. Стемковський. Підгрунтя державного фінансового контролю - правове забезпечення / І. Ткачук. Результативність фінансової системи у вимірі життєвого циклу підприємства / К. Хвічія. - ISBN 978-617-692-308-4
ББК 65.05 + 65.052.2 + 65.052.9(4Укр)
Рубрики: Бухгалтерський облік--Збірники наукових конференцій


Дод.точки доступу:
Битковська, Тетяна; Боднар, О.; Боднаренко, Тетяна; Бунда, Максим; Бурко, Катерина; Верига, Любов; Волков, Дмитро; Вольська, Ангелія; Годнюк, Ірина; Головацька, Світлана; Дацюк, Альона; Дмитрів, Анастасія; Дубчак, Ганна; Дуганець, Наталія; Жураковська, Ірина; Качмар, Оксана; Кашук, Роман; Коваль, Оксана; Кондрюк, Леся; Коркушко, Олег; Любов, Марк; Мазур, Наталія; Марків, Марія; Микитюк, Дмитро; Мирончук, Зоряна; Погрібна, О.; Рибчак, Діана; Семенишена, Наталія; Сорока, Марія; Тимофієва, Світлана; Тлучкевич, Наталія; Хомин, Петро; Чижевська, Ольга; Ярова, Валентина; Василенко, Юлія; Дорош, Ніна; Засохова, Нана; Зубенко, Надія; Малахов, Валерій; Палій, Лілія; Пастер, Юлія; Порохня, Вікторія; Потопальська, Галина; Семенишена, Юлія; Бабаніна, Наталія; Балла, Інна; Борковська, Валентина; Бруханський, Руслан; Гайбура, Юлія; Гуменюк, Ірина; Єршова, Наталя; Іванов, Максим; Кіндрацька, Галина; Коваль, Любомила; Ковтуненко, Юрій; Мельник, Юлія; Пичкало, Марія; Нужна, Оксана; Онищенко, О.; Пуцентейло, П.; Русак, Марія; Смоляк, Інна; Чабан, Дарія; Марусей, Тетяна; Адамик, Оксана; Іванова, Ірина; Костик, Валентина; Ласкіна, Юлія; Радашевич, Алина; Середенко, Юлія; Стендер, Світлана; Атаманюк, Еліна; Бачик, Тетяна; Боднарчук, В.; Галалу, Олександр; Здреник, Василь; Кокашвили, Нанули; Мальцевич, Валерий; Нестерчук, Євген; Осадча, Наталія; Печко, Володимир; Рогач, Світлана; Рудик, Володимир; Суліма, Наталія; Сусіденко, Олексій; Баранік, Олексій; Боровик, Петро; Бутенко, Олександр; Криворучко, Роман; Кулик, Вікторія; Маршук, Ліна; Пивовар, Марина; Стемковська, Ірина; Ткачук, Ірина; Хвічія, Катерина; Мартинюк, І.; Кушнір, Людмила; Урсуляк, Юлія; Хаймьонова, Наталія; Корнійчук, Алла; Колбасюк, Оксана; Стельмах, Микола; Ніколашин, Андрій; Сидорак, Надія; Ільніцька, Тетяна; Амброзик, Олеся; Галаха, Тетяна; Гордєєва, Вікторія; Тишина, Катерина; Бондарук, Анастасія; Іщенко, Катерина; Грицюк, Наталія; Сірканець, Наталія; Урбан, Ярослав; Перепелюк, Ольга; Осадча, Олена; Лук’яненко, Яна; Погребняк, Вікторія; Лаптош, Іванна; Гигуашвили, Гиули; Мальцевич, Наталья; Галясовська, Ольга; Погрібна, М.; Давидік, Альона; Пасічник, Тетяна; Цвігун, Артем; Стемковський, Віталій; Плотниченко, Катерина; Тацій, Інна
Примірники всього: 1
ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (1)
Знайти схожі
Пряме посилання на цей запис
 
© Тернопільська ОУНБ, 2008-2018.
WEB ІРБІС