9
С32


   
    Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях, 1837-2004 : Матеріали до бібліографії / Уклад. Д. Айдачин, Н. Дацькова ; НАН України, НБУВ. - К. : [б. в.], 2005. - 267 с. -
ББК 9 + 82.3(4інш) + 83.3(4УКР)6-0
Рубрики: Фольклор країн Європи
   Літературні взаємозв'язки


Примірники всього: 1
(1)

83.3(4Укр)
Б12


    Бабышкин, О.
    Леся Украинка в Грузии / О. Бабышкин. - Тбилиси : Заря Востока, 1953. - 120 с. -
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість
   Літературні взаємозв'язки


Примірники всього: 1
ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (1)

83.3(4Укр)
Н 40


    Неврлий, М. Я.
    Минуле і сучасне [Текст] : зб. слов’янознавчих праць / М. Неврлий. - Київ : Смолоскип, 2009. - 956 с. - ISBN 978-966-1676-14-4
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)6-0
Рубрики: Літературні взаємозв'язки

Примірники всього: 2
ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (1), АБОНЕМЕНТ (1)

9
У 45


   
    Українсько-бельгійські літературні зв'язки. 1870-2008 [Текст] : бібліогр. покажчик / НАН України ; НБУ ім. В.І.Вернадського ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - К. : [б. в.], 2010. - 246 с. - ISBN 978-966-02-5372-8
ББК 9 + 83.3(4Укр)6-0 + 83.3(4)
Рубрики: Літературні взаємозв'язки

Примірники всього: 1
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ (1)


Д 79


    Дубина, М. І.
    Шевченко і західна Україна / М. Дубина. - Київ : Вид-во київ. ун-ту, 1969. - 156 с. -
УДК
ББК 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Літературні взаємозв'язки
   Шевченко і Тернопільська областьДод.точки доступу:
Шевченко, Т. Г.
Примірники всього: 1
АБОНЕМЕНТ (1)

809
В31


    Вервес, Г. Д.
    В інтернаціональних літературних зв'язках : питання контексту / Г. Д. Вервес. - 2-ге вид., доп. й перероб. - Київ : Дніпро, 1983. - 383 с. -
УДК
Рубрики: Літературні взаємозв'язки


8РС
В40


   
    Взаємозвязки літератур братніх народів : зб. статей. - К. : Вища школа, 1978. - 254 с. -
УДК
Рубрики: Літературні взаємозв'язки

Примірники всього: 1
(1)