83.3(4Укр)
   М-64


    Мірошниченко, Л.
    Над рукописами Лесі Українки : нариси з психології творчості та текстології / Л. Мірошниченко. - Київ : [б. в.], 2001. - 264 c. -
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість
   Літературна творчість   83.3(4УКР)
   Ш-61


    Шимчишин , М..
    Творчість Лесі Українки в англомовному світі : (великобританія, канада, сша) / М ШИМЧИШИН . - Т. : Принтер-інформ, 2003. - 150 c. -
ББК 83.3(4УКР) + 83.3(4УКР)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість


83.3(4Укр)
А23


    Агеєва, В. П.
    Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / В. Агеєва. - 2-ге вид., стер. - Київ : Либідь, 2001. - 264 с. -
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість
   Письменники, українські


Примірники всього: 1
КНИГОСХОВИЩЕ (1)

83.3(4Укр)
Б12


    Бабышкин, О.
    Леся Украинка в Грузии / О. Бабышкин. - Тбилиси : Заря Востока, 1953. - 120 с. -
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість
   Літературні взаємозв'язки


Примірники всього: 1
ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (1)

83.3(4УКР)
У 45


   
    Леся українка : Документи і матеріали, 1871 - 1970 / Упоряд. І. Л. Бутич та ін. - К. : Наук. думка, 1971. - 482 с. -
ББК 83.3(4УКР) + 83.3(4УКР)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість
   Письменники, українські


Примірники всього: 1
ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (1)

83.3(4Укр)
К 43


    Кирилюк, Є. П.
    Мужнє слово поетеси / Є. Кирилюк. - Київ : Знання, 1971. - 64 с. - До 100-ліття від дня народження Л. Українки. -
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість

Примірники всього: 1
ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (1)

85.33
З 98


    Зюков, Б. Б.
    На сцене и экране - Леся Украинка / Б. Б. Зюков. - Київ : Мистецтво, 1987. - 240 с. -
ББК 85.33 + 85.334(4Укр) + 85.373(4Укр)
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість

Примірники всього: 1
ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (1)

84(4УКР)
Ї-50


   
    Їм промовляти душа моя буде : "лісова пісня " л. українки та її інтерпретації / упоряд. В. Агеєва. - К. : Факт, 2002. - 224 с. - (Текст+контекст). - ISBN 966-664-034-1
ББК 84(4УКР) + 84(4Укр)-44 + 83.3(4УКР)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість

Примірники всього: 2
КНИГОСХОВИЩЕ (1), АБОНЕМЕНТ (1)

83.3(4УКР)
L-58


   
    Lesya ukrainka : Life and work by constantina bida / Translated by Vera Rich. - Toronto : [s. n.], 1968. - 260 p. -
ББК 83.3(4УКР) + 83.3(4УКР)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість
   Літературознавство українське


Примірники всього: 1
ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ (1)

9
Б 90


    Булавицька, М. В.
    Леся українка [Текст] : бібліогр. покажчик / М. В. Булавицька. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. - 102 с. -
ББК 9 + 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість--Бібліогафія

Примірники всього: 1
(1)

83.3(4Укр)
А 23


    Агеєва, В. П.
    Поетеса зламу століть [Текст] : творчість Л. Українки в постмодерній інтерпретації / В. Агеєва. - Київ : Либідь, 1999. - 264 с. - ISBN 966-06-0138-7
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість

Примірники всього: 1
АБОНЕМЕНТ (1)

9
Н 60


   
    Ні! я жива, я буду жити... [Текст] : бібліогр. покажчик / упоряд.: Н. М. Вахненко, М. О. Залепа. - К. : [б. в.], 2011. - 172 с. - До 140-річчя від дня народження Леся Українки. -
ББК 9 + 83.3(4УКР)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість

Примірники всього: 1
(1)

83.3(4Укр)
О 38


    Огнєва, О. Д.
    Східні стежки Лесі Українки / О. Огнєва. - 2-ге вид., перероб. й допов. - Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2008. - 240 с. - ISBN 978-966-361-144-0
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)5-8 + 84(4Укр)-5
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість

Примірники всього: 3
КНИГОСХОВИЩЕ (1), АБОНЕМЕНТ (2)

83.3(4Укр)
К 90


    Кулінська, Л. П.
    Проза Лесі Українки / Л. П. Кулінська. - К. : Вища школа, 1976. - 166 с. -
ББК 83.3(4Укр) + 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--життя і творчість

Примірники всього: 1
АБОНЕМЕНТ (1)

   83.3(4УКР)
   К 24


    Кармазіна, М.
    Леся Українка / М. Кармазіна. - Київ : Альтернативи, 2003. - 416 c. -
ББК 83.3(4УКР) + 83.3(4УКР)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--Життя і творчість
   Письменники, українські


Примірники всього: 2
АБОНЕМЕНТ (2)


К 90


    Кулінська, Л. П.
    Проза Лесі Українки / Л. П. Кулінська. - Київ : Вища школа, 1976. - 165 с. -
УДК
ББК 83.3(4Укр)5-8
Рубрики: Українка Л., про неї--життя і творчість

Примірники всього: 1
АБОНЕМЕНТ (1)